Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527469

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue11/12
Pages300-302
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Muurbegroeiing en restauratie, Werkgroep Herstel Leefbaarheid oude Stadswijken te Utrecht, Utrecht, 1985, 44 pag., fotokopie, ƒ 10 (te bestellen via gironummer 5317068 t.n.v. H. de Bruijn-Stronken te Utrecht). Een verslag van een zestal muurrestauraties, waaronder die bij Kamerik en te Buren in het kader van het project ‘Natuur in de stedelijke omgeving’, die ten doel hadden de specifieke muurbegroeiing te behouden.
R. Aichele, D. Aichele, A. Schwegler, H.-W. Schwegler, J. Zahradnik und J. Cihar, Unsere Flora und Fauna, Franckh-Kosmos, Stuttgart, Goldener Kosmos Tier- und Pflanzenführer, 1985, 792 pag., DM 25. Ongeveer de helft van deze natuurgids is gewijd aan de flora — ook paddestoelen en enkele mossen en lichenen — volgens het beproefde recept: links tekst, rechts kleurentekeningen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567865