Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527480

AuthorWil L.M. Tamis
TitleData-analyse van de veranderingen in de Nederlandse flora in de 20e eeuw
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue6
Pages247-248
ISSN0017-2294
AbstractEen jaar geleden is een onderzoek gestart bij het NHN (Nationaal Herbarium Nederland, branch Leiden) naar de veranderingen in de Nederlandse flora in de 20e eeuw. De basis voor dit onderzoek wordt met name gevormd door de twee floradatabanken FLORIVON¹² en FLORBASE³, die tezamen zo’n negen miljoen waarnemingen van wilde plantensoorten omvatten op het schaalniveau van 1x1 km. Deze waarnemingen zijn in de afgelopen eeuw bijeengebracht door vrijwillige floristen, maar ook door bijvoorbeeld provincies en rijkswaterstaat.
De veranderingen in de Nederlandse flora zijn al vele malen beschreven. Denk hierbij aan onder andere de Atlas van de Nederlandse Flora 4 5 6 of de Rode Lijsten. 7 8 Deze studies waren echter voornamelijk van kwalitatieve aard. De bedoeling is nu om met moderne statistische technieken de veranderingen in de Nederlandse flora meer kwantitatief te beschrijven en te verklaren aan de hand van functionele planteigenschappen.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567876