Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527481

AuthorsE.J. Weeda, J. Mennema, F. Rudolphy
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume8
Year1976
Issue4
Pages73-74
ISSN0017-2294
AbstractOrobanche picridis op Hypochaeris. De bitterkruidbremraap ( Orobanche picridis, in de Flora Europaea tot O. loricata gebracht) is in ons land volgens de Flora Neerlandica uitsluitend bekend als parasiet op Picris hieracioides. In juli 1974 vond ik van deze bremraap bij Wijk aan Zee een exemplaar, dat ondubbelzinnig Hypochaeris radicata als gastheer had. Gastheer en parasiet groeiden langs een pad in de duinen aan de zuidzijde van het dorp; andere planten waren in de direkte nabijheid niet aanwezig.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567877