Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527488

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1962
Issue7
Pages79-80
ISSN0017-2294
AbstractEen merkwaardige vorm van Convolvulus arvensis L. Van Convolvulus arvensis werd op 27 juli 1960 te Rotterdam, aan de weg naar Schiedam, aan de rand van het spoorwegemplacement, windend om de spijlen van een daar ter plaatse aanwezig hek, een aantal exemplaren gevonden, die aan de hoofdstengels, in plaats van of ook wel naast de normale okselstandige 1- tot weinigbloemige bijschermen, bebladerde zijtakjes vertonen, voorzien van kleine bladen met okselstandige, meestal 1-bloemige bloeiwijzen. De bladen van de hoofdstengels zijn van normale grootte, die der zijtakjes variëren in lengte van ca. ½ tot 1½, bij uitzondering tot 2 cm. De bloemen zijn ook kleiner dan normaal, met een 3-3½ mm lange kelk en een ten hoogste ca. 1½ cm lange bloemkroon. Materiaal bevindt zich in de collectie van het Rijksherbarium (herb. van Ooststroom no. 22359). v. O.
Cuscuta epithymum (L.) L. Begin juni 1962 ontvingen wij van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen een exemplaar van deze soort, woekerend op een cactus ( Echinopsis spec.), afkomstig uit een cacteeënkwekerij te Nijmegen. Hoewel C. epithymum op talrijke en zeer uiteenlopende voedsterplanten wordt gevonden, is zij, voor zover ons bekend, nog niet eerder op een cactus-soort aangetroffen. v. O. en R.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567884