Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527489

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1980
Issue5/6
Pages110-112
ISSN0017-2294
AbstractANON., Spoorwegen in het oosten en midden van de provincie Utrecht, Provinciale Waterstaat van Utrecht, afd. Ecologie, nr. 23, 1979, 31 pag. + 2 kaarten, stencil¹). De resultaten van de floristische inventarisatie van de spoorbanen, voornamelijk in het oostelijke deel van de provincie Utrecht, in het kader van het project „Milieukartering provincie Utrecht”.
CASPER, S. J. & H. D. KRAUSCH, Pteridophyta und Anthophyta, 1. Teil: Lycopodiaceae bis Orchidaceae, in: A. Pascher, Süszwasserflora von Mitteleuropa, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart-New York, 1980, 403 pag., 109 tabellen met 1038 figuren, DM. 86,-. De in deze flora behandelde zoetwaterplanten moeten zeer ruim worden genomen; ook vele oever- en moerasplanten worden hiertoe gerekend.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567885