Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527490

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue1
Pages20-20
ISSN0017-2294
AbstractPrecies een jaar geleden werd in Gorteria mededeling gedaan van de moeilijkheden met betrekking tot het verschijnen van het tweede deel van de Atlas van de Nederlandse Flora, veroorzaakt door het feit dat uitgeverij Kosmos had besloten om de publikatie van de atlas stop te zetten. Medio 1983 verklaarde uitgeverij Bohn, Scheltema & Holkema zich bereid de uitgave van de atlas voort te zetten, mits een subsidie kon worden verkregen om de delen 2 en 3 van de atlas op een redelijke prijs te houden. Deze subsidie werd aangevraagd bij het Prins Bernhard Fonds en voor de helft van het aangevraagde bedrag toegekend. Zo juist deelt uitgeverij Bohn, Scheltema & Holkema mede, dat zij ondanks deze laatste (?) tegenslag toch heeft besloten deel 2 van de atlas te gaan publiceren.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567886