Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527498

AuthorNN
TitleExcursieprogramma 1999
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume25
Year1999
Issue2/3
Pages49-53
ISSN0017-2294
AbstractDe excursies zijn op zaterdag tenzij anders vermeld staat. Bij elke excursie staat vermeld bij wie u voor nadere informatie terecht kunt. In veel gevallen is het nodig u daar ook vooraf aan te melden. De telefoonnummers van de met een * gemarkeerde personen kunt u vinden bij het overzicht van FLORON-districten en DC’s, op p. 54.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567894