Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527501

AuthorNN
TitleC. Sipkes-nummer
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue11/12
Pages249-250
ISSN0017-2294
AbstractDe weinige keren, dat de redactie van Gorteria meende een speciaal nummer te moeten wijden aan een van de vooraanstaande Nederlandse floristen, behoorde Sipkes vrijwel zonder uitzondering tot de auteurs, die werden uitgenodigd om een bijdrage hieraan te leveren. Het was opmerkelijk, dat haar verzoek om medewerking aan een speciaal nummer vrijwel steeds per kerende post werd beantwoord met een kant-en-klaar artikel, zo ook bij het onlangs uitgegeven Zeeland-nummer ter ere van A. de Visser.
De redactie realiseerde zich op een gelukkig moment, dat Sipkes ‘zo langzamerhand ook wel eens een leeftijd zou kunnen bereiken’, die aanleiding zou kunnen zijn om te zijner ere een speciale aflevering van Gorteria samen te stellen. Na informatie bleek, dat hij op 22 oktober van dit jaar zijn 90e verjaardag hoopt te vieren. Hoewel de tijd van voorbereiding tamelijk krap mocht worden genoemd, werd in overleg met zijn buurman ‘Weevers’ Duin’ besloten een Voorne-nummer uit te geven ter gelegenheid van Sipkes’ 90e verjaardag.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567897