Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527503

AuthorRuud van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume27
Year2001
Issue4
Pages94-95
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten zijn te bestellen door overmaking van het vermelde bedrag op bankrekening 367054612 t.n.v. Alterra te Wageningen, onder vermelding van het gewenste rapportnummer.
H.H. Bartelink, A.F.M. Olsthoorn, A. Oosterbaan & S.M.J. Wijdeven, Overzicht van een eeuw onderzoek naar groei en opstandsontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer, Wageningen, 2001, 50 pag. + bijlagen, ƒ 40, Alterra-rapport 256.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567899