Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527505

AuthorNN
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1993
Issue2
Pages61-63
ISSN0017-2294
AbstractAlgemene Milieustatistiek 1992, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1992, 284 pag., ƒ 48,50, ISBN 90-35714-45-8. *W. Altenburg, N. J. Bakker & W.J. Molenaar, De vegetatie van een zestal natuurreservaten in de regio Friesland-zuid 1990 — Duurswouderheide, It Swin, De Samenvoeging, Haanmeer, Workumer Nieuwland, Hegewiersterfjild, Veenwouden/Assen, 1991, 69 pag. + bijlagen, Altenburg & Wymenga, Postbus 32, 9269 ZR Veenwouden, tel. 05110-4764, i.s.m. Buro Bakker, Weiersloop 9, 9401 DZ Assen, A&W rapport 20.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567901