Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527511

AuthorG. Rappé
TitleDynamiek van thalassochore planten
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue1/2
Pages68-68
ISSN0017-2294
AbstractVan een aantal plantensoorten van vloedmerk op zandig (strand) en stenig (dijken) substraat in de strikt mariene sfeer was bekend dat ze even gemakkelijk verschijnen als verdwijnen. De laatste jaren schijnen deze planten het echter goed te doen in Nederland en België. Of het hier gaat om een (tijdelijk?) natuurlijk verschijnsel dan wel om het thans voorhanden zijn van meer geschikte (antropogene) habitats, het beter opletten of regelmatiger bezoeken van de plekken door floristen of nog andere redenen is niet altijd duidelijk.
Om hierin meer inzicht te krijgen wil ik graag zo gedetailleerd mogelijke informatie verzamelen van de verspreidings- en populatiedynamiek van de volgende soorten: Atriplex glabriuscula en A. laciniata, Beta vulgaris subsp. maritima, Catapodium (= Desmazeria) maritimum, Crambe maritima, Crithmum maritimum, Euphorbia paralias, Glaucum flavum, Lathyrus japonicus, Polygonum maritimum en P. oxyspermum subsp. raii en in mindere mate (alleen vestigingen van na 1970) van de algemenere Calystegia soldanella en Eryngium maritimum.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567907