Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527512

AuthorJoop Kortselius
TitleBoekbespreking 3: BLWG, Voorlopige verspreidingsatlas van de Nederlandse mossen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2008
Issue3
Pages96-97
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567908