Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527520

AuthorFons (A.) I. Reijerse
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume23
Year1997
Issue4
Pages108-109
ISSN0017-2294
AbstractTijdens de inventarisatie van km-hok 52.14.42 (N. van Venray) trof ik op 3 september 1996 een exemplaar aan van Galeopsis ladanum L. (Brede raai). De plant stond op de overgang van een geploegde akker naar een bosrand (merendeels Pinus sylvestris met ondergroei van Prunus serotina) met NNO-expositie. De fraai bloeiende plant stond in een vegetatie van Urtica dioica, Persicaria maculosa, Viola arvensis, Cerastium fontanum subsp. vulgare, Veronica arvensis, Myosotis arvensis en Galinsoga parviflora. Er waren geen aanwijzingen voor uitzaai of aanvoer van adventieven. Na bevestiging van de determinatie door het Rijksherbarium zijn ondanks intensief nazoeken geen andere exemplaren aangetroffen.
Galeopsis ladanum werd als akkeronkruid voor het laatst in 1928 in het wild aangetroffen¹, en wordt daarom tot de categorie Rode Lijst 0 gerekend. Vóór die tijd, maar ook nog nadien, is de soort adventief gevonden, vooral op molenbelten, stations- en haventerreinen. De recente vondst bij Venray is moeilijk te duiden: uit deze buurt zijn ook van vroeger geen vondsten uit akkers bekend¹, terwijl het ontbreken van andere adventieve soorten ter plekke de aanname dat de plant van elders is aangevoerd evenmin ondersteunt.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567916