Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527533

AuthorNN
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue7
Pages168-168
ISSN0017-2294
AbstractDe Paasvergadering van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging zal plaatsvinden op donderdag 7 april 1983.
Deze vergadering, waarop korte voordrachten worden gehouden over onderwerpen betreffende de Nederlandse floristiek – zie ook het verslag van de Kerstvergadering 1982 boven – is in eerste instantie toegankelijk voor leden en contribuanten van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging. Wie gaarne op deze vergadering wil worden geïntroduceerd, kan nadere inlichtingen ontvangen bij de secretaris van de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland: F. Adema, Rijksherbarium, Schelpenkade 6, 2313 ZT Leiden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567929