Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527539

AuthorNN
TitleExcursie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1987
Issue9
Pages220-220
ISSN0017-2294
AbstractEvenals vorige jaren verzorgt de IJsselakademie ook dit jaar weer een regionale floristische excursie, waaraan ieder, die belangstelling heeft om in deze omgeving te botaniseren, kan deelnemen. Er zullen enige kilometerhokken ten zuidoosten van Zwolle worden bezocht.
De excursie wordt gehouden op: zaterdag 22 augustus 1987 vertrek: 10.00 uur vanaf het Stationsplein te Zwolle einde: ongeveer 16.00 uur leiding: Tj. de Kogel en H.H. van der Laan.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567935