Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527540

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1981
Issue11/12
Pages228-228
ISSN0017-2294
AbstractY.A. KONING, Een onderzoek naar de invloed van ruilverkaveling op slootvegetaties in Noord-Holland, Intern rapport van het Hugo de Vrieslaboratorium, Amsterdam, no. 98, 1981, 20 pag. + bijlagen, stencil ¹). Het onderzoek, verricht in enkele polders tussen Uitgeest en Westzaan, wijst uit, dat ruilverkavelingsactiviteiten voor de drijvende waterplanten gunstige, voor de emerse en submerse vegetatie ongunstige gevolgen heeft.
R. KWAK & A. MARTENS, Floristisch onderzoek naar plantengeografische verschillen in Twente, Doctoraalverslag afd. Geobotanie, Nijmegen, 1980, 62 pag. + bijlagen, stencil ¹). In tegenstelling tot gelijksoortig onderzoek dat vanuit het Rijksherbarium van aaneengesloten gebieden wordt verricht, zijn in Twente ca. 25 geïsoleerde kilometerhokken geïnventariseerd en floristisch en plantengeografisch geanalyseerd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567936