Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527549

AuthorRené van Moorsel
TitleBoekbespreking 2: H. Eggelte, Botanische woordenboek – verklaring en vertaling van floristische termen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume34
Year2010
Issue3
Pages96-96
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567944