Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527551

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1983
Issue12
Pages291-292
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Wilhelminakanaal, KNNV, afd. Helmond, 1983, 68 pag., fotokopie.* Het resultaat van een floristische inventarisatie van acht kilometerhokken langs het Wilhelminakanaal volgens de methode-Mennema, aangevuld met bryologische en ornithologische gegevens.
P.F. Coesel, De Desmidiaceeën van Nederland, Sieralgen 2, Fam. Closteriaceae, Wetenschappelijke Mededelingen KNNV nr. 157, Hoogwoud, 1983, 49 pag., ƒ 7,50, voor leden ƒ 6 (te bestellen via gironummer 130.28 t.n.v. Bureau KNNV te Hoogwoud). Het tweede deel van deze Wetenschappelijke Mededeling, waarvan het eerste werd aangekondigd in Gorteria II, 1983, p. 167 (zie aldaar).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567946