Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527554

AuthorNN
TitleI.V.O.N
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1963
Issue10
Pages112-112
ISSN0017-2294
AbstractWillen al diegenen, die nog in het bezit zijn van ingevulde hoklijsten van het I.V.O.N. van vóór 1950, deze zo spoedig mogelijk toezenden aan J. G. Sloff, Halsterse weg 223, Bergen-op-Zoom.
De heer Sloff legt momenteel de laatste hand aan de inventarisatie van de Nederlandse flora tot het jaar 1950; hierna zal, naar wij hopen, tot publicatie kunnen worden overgegaan.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567949