Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527557

AuthorNN
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue5
Pages232-235
ISSN0017-2294
AbstractDeze rapporten zijn te bestellen door het vermelde bedrag over te maken op banknummer 36 70 54 612 t.n.v. Alterra te Wageningen, o.v.v. het desbetreffende rapportnummer.
Noot: het is opvallend dat in veel Alterra-rapporten een verouderde botanische nomenclatuur en spelling van plantennamen wordt gebezigd. Dat geldt ook voor IBN-rapporten (in één ervan wordt zelfs “Sturmia” als Nederlandse naam voor Liparis loeselii gegeven).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567952