Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527559

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue3
Pages74-75
ISSN0017-2294
AbstractM. Barret, Bomen, veldgids met 120 soorten in kleur, Zuidgroep, Best, 1981, 127 pag., ƒ 24,90. Een rijk geïllustreerde, summier van teksten voorziene, uit het Engels door J.J. Hoedeman vertaalde bomengids.
D. van Dijk en P. Melman, Vegetatiekartering van de Botshol en Polder Nellestein bij Abcoude, stageverslag Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, 1981, 16 pag. + bijlagen, fotokopie.*
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567954