Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527560

TitleBoekbespreking 2: J. Spronk, J. Bruinsma en F. Lambert, De Atlas van de flora van Eindhoven. Ontwikkeling van de
flora in de regio in de twintigste eeuw, deel 1 & 2
AuthorRené C.M.J. van Moorsel
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume32
Year2007
Issue6
Pages172-172
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567955