Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527563

AuthorNN
TitleFloron-dag
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume14
Year1988
Issue6
Pages122-122
ISSN0017-2294
AbstractDe Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging organiseert een FLORON-dag ter gelegenheid van de oprichting van de Stichting FLORON (Floristisch Onderzoek van Nederland). De bijeenkomst zal worden gehouden op woensdag 28 december 1988 op het Rijksherbarium, Rapenburg 70—74, Leiden, aanvang 11 uur, sluiting ± 16 uur; vanaf 10.30 uur is er gelegenheid om koffie te drinken in de kantine aldaar. Tussen de middag kan men de meegebrachte lunch gebruiken.
Aan de orde komen onder meer: — floristiek en natuurbescherming — internationale samenwerking op floristisch gebied — openbaarheid van floristische gegevens — opzet monitoring-onderzoek — organisatievorm van het FLORON-werk
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567958