Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527567

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue1
Pages22-24
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Flora en Fauna van Vechtenstein te Maarssen, Rapport Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, afd. Vecht- en Plassengebied, 1981, 47 pag., stencil.* Dit rapport bevat onder meer lijsten van hogere planten, blad-, lever- en korstmossen en paddestoelen van het park.
R. J. de Boer, Floristische waarnemingen in het duingebied van Schouwen, Geografisch Instituut, Utrecht, 1981, 78 pag., stencil.* Een voorlopig overzicht van de flora van de reliƫfrijke duinen en de halfnatuurlijke landschapselementen in de binnenduinvlakte.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567962