Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527570

AuthorNN
TitleInventarisatieatlas
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume10
Year1981
Issue7
Pages132-132
ISSN0017-2294
AbstractTen behoeve van verspreidingsonderzoek van flora en fauna publiceert Staatsbosbeheer in samenwerking met de Topografische Dienst een atlas. Het gaat om in grijsdruk uitgevoerde kaarten schaal 1 : 50.000, die zijn verkleind tot 1 : 80.000. Deze atlas zal de recentste kaarten bevatten, alsmede een handleiding over de wijze, waarop hij kan worden gebruikt. De grenzen en de nummers van de uurhokken zullen op de kaarten worden aangebracht.
De atlas zal ƒ 30,- kosten (inclusief verzendkosten) en omstreeks half mei verschijnen. Indien u voor deze atlas belangstelling heeft, kunt u deze bestellen bij: Staatsbosbeheer, inspectie Natuurbehoud, t.a.v. Dr. G.C. Boere, Postbus 20.020, 3502 LA Utrecht.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567965