Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527573

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1979
Issue6
Pages244-246
ISSN0017-2294
AbstractD. & R. AICHELE, H.-W. & A. SCHWEGLER, Der Kosmos-Pflanzenführer, Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1978, 392 pag., DM. 24,—. Een zakboekje volgens het langzamerhand bekende recept: links tekst, rechts kleurenafbeeldingen; in deze gids zijn naast de hogere vaatplanten ook algen, korstmossen, paddestoelen en mossen opgenomen.
H. BEXKENS, De verspreiding van Botrydium granulatum in het rivierengebied bij Nijmegen, Laboratorium voor Aquatische Oecologie, no. 18, Nijmegen, 1975, 28 pag., fotocopie ¹).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567968