Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527577

AuthorNN
TitleHet Rode-Lijstproject
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume21
Year1995
Issue3
Pages122-122
ISSN0017-2294
AbstractIn deze aflevering van FLORON-nieuws willen we het Rode-Lijstproject nog eens onder de aandacht brengen. Het verzamelen van gegevens over het voorkomen van Rode-Lijstsoorten, kortweg het Rode-Lijstproject, is nog steeds actueel. Het doel van dit project is tweeledig: a) alle wilde groeiplaatsen van Rode-Lijstsoorten in Nederland in kaart brengen (atlas); b) het verzamelen van beleidsrelevante informatie over de bescherming van RodeLijstsoorten (status, grootte en mate van bescherming van de groeiplaats).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567972