Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527587

AuthorNN
TitleRuimte voor vogels, een zaak van beschaving
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume17
Year1991
Issue3/4
Pages52-55
ISSN0017-2294
AbstractDe manier waarop in onze cultuur gedacht en gehandeld wordt ten aanzien van vogels is op zijn zachtst gezegd zeer dualistisch en inconsequent. Dit uit zich door een in de tijd steeds wisselend standpunt over en gedrag naar een bepaalde vogelsoort. Daarnaast is in een periode ook een groot verschil te zien in het denken en handelen ten opzichte van de verschillende aanwezige soorten.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/567982