Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527626

AuthorsJaap Groot, René C.M.J. van Moorsel
TitleKnolvossestaart (Alopecurus bulbosus Gouan) in Noord-Holland — Fig. 1
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume22
Year1996
Issue1/2
Pages47-48
ISSN0017-2294
AbstractKnolvossestaart ( Alopecurus bulbosus Gouan) is de afgelopen decennia sterk achteruit gegaan. De Atlas van de Nederlandse Flora vermeldt een achteruitgang van 116 naar 61 uurhokken. FLORBASE-1, met daarin de gegevens uit de periode 1975 tot en met 1993, vermeldt de soort voor 31 uurhokken waaronder slechts 1 vindplaats in Noord-Holland, namelijk op Texel.
Aanleiding voor het onderzoek naar de recente verspreiding zijn de 2 recente vondsten uit 1994 bij Groet, waarvan 1 tijdens het daar gehouden FLORON-kamp.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568018