Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527634

AuthorNN
TitleHet Rode-Lijstproject
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume20
Year1994
Issue2/3
Pages59-59
ISSN0017-2294
AbstractHet afgelopen seizoen heeft het projekt een proefjaar gekend. Na de evaluatie in de commissie voor Rode Lijst en Monitoring was het duidelijk dat er zeker animo bestaat voor dit projekt, maar dat aanscherping van het projekt wel gewenst is. Zo is het bijvoorbeeld niet leuk meer om Marjolein in Zuid-Limburg tegen te komen als je van iedere vindplaats alle gegevens moet documenteren. Hetzelfde geldt voor Veldhondstong in de duinen. Soorten uit R.L.-categorie 4 doen nu niet mee in het projekt, behoudens wat uitzonderingen voor Zeeland. In deze categorie zitten echter ook een aantal soorten waarvan te overwegen valt ze te monitoren. Behalve het selecteren van soorten zal ook de handleiding aangepakt worden. Het is de verwachting dat deze in april 1994 gereed komt. We gaan dus door met het Rode Lijst-projekt!
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568026