Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527635

AuthorsJohan L.C.H. van Valkenburg, Roelf Pot
TitleLagarosiphon major (Ridl.) Moss (Verspreidbladige waterpest) nu ook gevestigd in de Groene Ruimte in Nederland
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2008
Issue3
Pages89-92
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568027