Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527642

AuthorNN
TitleRectificatie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume13
Year1986
Issue3/4
Pages50-50
ISSN0017-2294
AbstractProf. Barkman (Wijster) maakte ons attent op een onjuistheid in de tabel op pag. 37 in de laatst verschenen Gorteria (deel 13, nummer 2). Navraag bij de auteur wees uit, dat de in de tabel vermelde Deschampsia cespitosa moet zijn: D. flexuosa.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568034