Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527663

AuthorNN
TitleEen Zeeland-nummer ter ere van A. de Visser
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1985
Issue8/9
Pages163-164
ISSN0017-2294
AbstractAbraham de Visser, plantkundige ..., zo staat er te lezen in het vorig jaar verschenen derde deel van de Encyclopedie van Zeeland. Er staat ook in, dat hij talloze artikelen over de Zeeuwse flora publiceerde in de Acta Botanica Neerlandica, De Levende Natuur en de Provinciale Zeeuwse Courant. Gorteria (en de voorloper daarvan, het ‘Correspondentieblad’) wordt vergeten...
Toch is het Gorteria waarin de meeste van zijn publikaties zijn opgenomen en daarom biedt de redactie van Gorteria hem ter gelegenheid van zijn 87e verjaardag deze feestbundel aan met artikelen over de Zeeuwse flora.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568055