Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527668

AuthorNN
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume5
Year1970
Issue2
Pages36-36
ISSN0017-2294
AbstractEen abnormale Myosurus. Van de heer A. de Visser (St. Laurens) ontving ik planten van Myosurus minimus L., door hem verzameld op braakliggend bouwland in zijn woonplaats op 17 mei 1967 (L), deels met de normale lange vrijwel lijnvormige vruchtdragende bloembodems, deels met bloembodems die bovenaan min of meer handvormig vertakt zijn (fig. 1). v. O.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568060