Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527671

AuthorsMartin Heemskerk, Jan Oliehoek, Tom de Jong
TitleEenhuizigheid en sex-ratio bij Grote brandnetel (Urtica dioica L.)
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue3/4
Pages88-89
ISSN0017-2294
AbstractBloeiende planten zijn over het algemeen hermafrodiet (elke bloem heeft zowel mannelijke als vrouwelijke delen). Er zijn echter ook eenhuizige (aparte mannelijke en vrouwelijke bloemen op één individu) en tweehuizige planten (aparte mannelijke en vrouwelijke individuen). Tweehuizige planten zijn het meest zeldzaam. Wat wel opvalt is, dat ondanks dat ze zo zeldzaam zijn, ze in bijna alle plantenfamilies voorkomen. Hierdoor bestaat er weinig twijfel over, dat de tweehuizige planten waarschijnlijk van hermafrodiete planten afstammen.
Urtica dioica, Grote brandnetel, is zo’n tweehuizige plant. Uit een onderzoek naar brandnetels, dat in juli 1997 werd uitgevoerd in Meijendel (in het kader van de cursus Plantenecologie), is gebleken dat gemiddeld 6% van alle individuen eenhuizig is. In sommige gebieden was dit percentage zelfs meer dan 10%. Op zich was al bekend uit flora’s dat er soms eenhuizige brandnetels voorkomen. Over individuen was niets bekend.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568063