Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527677

AuthorR. van der Meijden
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume24
Year1998
Issue6
Pages158-159
ISSN0017-2294
Abstract*A. Aptroot, Veranderingen in de epifytenflora van de Provincie Utrecht over de periode 1984- 1989, Utrecht, 1990, 9 pag. + bijlagen en kaarten, Bureau Milieuinventarisatie No. 4.
A. Aptroot, H.F. van Dobben, C.M. van Herk & G. van Ommering, Bedreigde en kwetsbare korstmossen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst, Wageningen, 1998, 68 pag. + bijlagen, ƒ 15, Rapport IKC Natuurbeheer nr. 29, te bestellen bij IKC, Postbus 30, 6700 AA Wageningen, tel. 0317-474801. — Op deze Rode Lijst staat de helft van het totale aantal korstmos-soorten van Nederland.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568069