Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527680

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume7
Year1975
Issue11
Pages183-184
ISSN0017-2294
AbstractMeer en meer komen wij tot de conclusie, dat een tijdschrift als Gorteria zich eigenlijk niet kan veroorloven om boekbesprekingen op te nemen. Te vaak komt het voor, dat een boekbespreking vele maanden lang moet blijven liggen, omdat er net geen plaats of tijd voor was. En dat, ondanks het feit, dat juist vanwege de geringe beschikbare plaatsruimte de boekbesprekingen behoudens enkele uitzonderingen zo kort mogelijk worden gehouden.
Dit alles brengt met zich mede, dat het voor diverse uitgevers niet aantrekkelijk is om boeken ter recensie aan Gorteria aan te bieden, omdat de recensie soms te lang op zich laat wachten. Deze veronderstelling wordt gevoed door het feit, dat de meeste boeken, die wij bespreken, ons op ons verzoek zijn toegezonden.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568072