Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527682

AuthorNN
TitleVoorlopig programma van inventarisatieweekends/week in 1994
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume19
Year1994
Issue5
Pages54-54
ISSN0017-2294
AbstractIn 1990 zijn de beide FLORON-coördinators van Friesland, Jacob Koopman en Karst Meijer, begonnen met de inventarisatie van de Friese eilanden. Alle vier eilanden zijn inmiddels geïnventariseerd en de rapporten van Ameland en Vlieland zijn gepubliceerd. De rapporten van Schiermonnikoog en Terschelling volgen nog.
Het zou jammer zijn de overgebleven eilanden Rottummeroog/Rottummerplaat en Texel niet in hetzelfde tijdbestek aan te pakken, ten einde een compleet beeld te verkrijgen van de verspreiding van de vegetatie. Het initiatief is genomen om op dezelfde manier als de vier jaren hiervoor verder te gaan onder het motto: ‘het karwei moet af!’
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568074