Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527684

AuthorsAdrienne J.J. Lemaire, Bart Vreeken
TitleLandelijk Meetnet Flora-Aandachtsoorten van start gegaan
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume26
Year2000
Issue2/3
Pages54-57
ISSN0017-2294
AbstractVeel floristen en terreinbeheerders hebben vorig jaar waarnemingen geleverd voor het Landelijk Meetnet Flora. Voor het meetnet worden populaties van zeldzame plantensoorten eens in de vier jaar bezocht. De gegevens zijn van belang voor de terreinbeheerders en voor het landelijke natuurbeleid. Nieuwe waarnemers zijn nog steeds welkom.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568076