Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527687

AuthorsRuud Beringen, Baudewijn Odé
TitleHet meetnet Zoete Rijkswateren in 2003
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume30
Year2004
Issue2
Pages42-45
ISSN0017-2294
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568079