Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527690

AuthorsT.W.J. Gadella, L.W.D. van Raamsdonk
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue6
Pages142-142
ISSN0017-2294
AbstractNieuwe vindplaatsen van Hieracium peleterianum Mérat. Tot dusverre werd het Schellings havikskruid (Hieracium peleterianum) alleen aangetroffen op Terschelling en wel in het gebied tussen Formerum en de Tweede Duintjes van de Boschplaat. Een groot aantal exemplaren werd in augustus 1982 gevonden tussen paal 8 en het gebied van de Noordvaarder op een grazig pad door de duinen ter hoogte van paal 7. Dit betreft een nieuwe vindplaats in een uurhok, waarvan de soort nog niet bekend was. Ook werd bij Formerum aan Zee aan de rand van de Formerumse heide een nieuwe, flinke groeiplaats ontdekt in een uurhok, waarvan de soort overigens reeds bekend was.
De grote vindplaats ten zuiden van het Hoornse bos is door bouwactiviteiten aldaar helaas verloren gegaan.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568082