Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527692

AuthorNN
TitleCorrectie
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1962
Issue5
Pages48-48
ISSN0017-2294
AbstractDe literatuuropgave Amoen. Acad. 4, 1755, p. 286 bij Trifolium alexandrinum L. op p. 25 van de vorige aflevering dient als volgt te worden gewijzigd: Cent. Pl. 1, 1755, p. 25. v. O. en R.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568084