Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527699

AuthorJ. Mennema
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue4
Pages93-95
ISSN0017-2294
AbstractAnon., Natuur in Middelburg; een onderzoek naar natuurwaarden in de binnenstad. Gemeentewerken, Middelburg, 1981, 42 pag. + 3 bijlagen en 7 kaarten, stencil.* Een van de bijlagen bevat een alfabetische lijst van ‘spontane’ planten, gevonden in de binnenstad van Middelburg in 1980- 1981, met nadere standplaatsaanduidingen.
J.N. Boosman, Flora van Peize, Inventarisatie van enkele waardevolle gebieden in de gemeente Peize, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, Peize, 1980, 31 pag., fotokopie.*
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568091