Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527701

AuthorsF. Adema, J. Mennema
TitleOnder de loupe
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume11
Year1982
Issue2
Pages48-48
ISSN0017-2294
AbstractOp p. 27 van deze aflevering stelt E.J. Weeda onder meer, dat de voorjaarssoorten in de in 1980 afgesloten tweede inventarisatieronde vaak onvolledig zijn ‘gehokt’. Dit is voor ons aanleiding geweest om de gebruikelijke zaterdagexcursies, georganiseerd door het Rijksherbarium en de Commissie voor het Floristisch Onderzoek van Nederland van de Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, dit jaar eerder te starten dan in voorgaande jaren en speciale aandacht te wijden aan de voorjaarsflora. De overige zaterdagexcursies zullen in 1982 vooral daar worden gehouden, waar aanvullende gegevens node worden ontbeerd.
De excursies zijn toegankelijk voor een ieder die belangstelling heeft in de Nederlandse floristiek. Zij worden gehouden op: datum plaats van vertrek leiding 17 april Geldermalsen F. Adema 24 april Cuijk J. Mennema 1 mei Roermond R.W.J.M. van der Ham en D.Th. de Graaf 8 mei Oudenbosch E.J. Weeda 15 mei Apeldoorn R.W.J.M. van der Ham en M.T. Jansen 5 juni Weesp (Zuidelijk dr. F.M. Muller en prof.dr. A.S. Troelstra Flevoland)
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568093