Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527704

AuthorS.J. van Ooststroom
TitleKorte mededeling
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume3
Year1966
Issue2
Pages32-32
ISSN0017-2294
AbstractLycopodium annotinum L. op Terschelling. Deze soort, die tot nu toe van de Waddeneilariden alleen bekend was van Schiermonnikoog werd in 1967 aangetroffen op een tweetal plaatsen op Terschelling en wel bij de Noordsvaarder en bij de Boschplaat. De eerste vondst werd volgens opgave van de heer H. J. van Petersen (West-Terschelling) gedaan door de heer J. Mast in september van dat jaar, de tweede werd mij in januari 1968 door de heer Petersen opgegeven. Van beide vondsten is materiaal in het Rijksherbarium gedeponeerd.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568096