Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527706

AuthorLeni Duistermaat
TitleViermaal Van der Meijden: evolutie van de Heukels’ Flora van Nederland in de periode 1983–2005
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume33
Year2009
Issue4/5/6
Pages120-132
ISSN0017-2294
AbstractDit artikel bespreekt hoe de Heukels’ Flora van Nederland in de vier edities die Ruud van der Meijden verzorgd heeft is veranderd. Aandacht gaat hierbij achtereenvolgens uit naar de sleutels, de illustraties, de selectie van de soorten voor opname in de Flora, de soortomgrenzingen en classificatie die hij volgde en ten slotte de meest tijdrovende nomenclatuurkwestie waar hij mee te maken kreeg. De conclusie luidt dat de Heukels’ Flora van Nederland is uitgegroeid tot een standaardwerk.
This paper describes how the ‘Heukels’ Flora van Nederland’ [Heukels’ Flora of the Netherlands] has changed in the four editions that Ruud van der Meijden authored. Attention is paid to the identification keys, the illustrations, the selection of species dealt with in the Flora, the species delimitation and classification that he chose, and, finally, the most time-consuming nomenclatural problem that he had to deal with. The conclusion is that ‘Heukels’ Flora van Nederland’ has grown to become the standard.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568098