Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527708

AuthorsS.J. van Ooststroom, J. Mennema
TitleNieuwe vondsten van zeldzame planten in Nederland, hoofdzakelijk in 1968
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume4
Year1969
Issue10
Pages167-177
ISSN0017-2294
AbstractA list of new localities of rare and interesting species found in the Netherlands mainly during 1968.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568100