Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527709

AuthorsR. van der Meijden, W.V. Rubers
TitleBoekbespreking
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume9
Year1978
Issue1
Pages15-19
ISSN0017-2294
AbstractJ. T. R. KALKHOVEN, A. H. P. STUMPEL en S. E. STUMPEL-RIENKS, Landelijke Milieukartering; een landschapsecologische kartering van het natuurlijk milieu in Nederland ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. Studierapport Rijksplanologische Dienst no. 8. Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage, 1976 (verspreid juni 1977), 141 pag. + 4 bijlagen, ƒ 35,— (Ook verschenen als Verhandeling 9 van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum).
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568101