Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527716

AuthorsJ. Mennema, G. Renaud-Nooy van der Kolff
TitleBoekaankondigingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume12
Year1984
Issue1
Pages19-20
ISSN0017-2294
AbstractAnon., List of rare, threatened and endemic plants in Europe (1982 edition), Nature and environment series nr. 27, Council of Europe, Strasbourg, 1983, 357 pag., FFr 48. Een tweede, herziene editie van de lijst met zeldzame en bedreigde planten in Europa.
C. Bisseling en A. van Ekeren, Vegetatiekartering en vegetatiestructuur in het duingebied ‘Scheepje’ en omgeving, Meijendel, Doctoraalverslag afdeling Geobotanie, Nijmegen, 1983, 139 pag. + bijlagen, stencil.* Een vegetatiekartering van ca. 35 ha duingebied, gelegen tussen de Wassenaarse Slag en de Kijfhoek.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568108