Go to Naturalis.nl

Search results

Record: oai:ARNO:527718

AuthorA. de Visser
TitleKorte mededelingen
JournalGorteria : tijdschrift voor de floristiek, de plantenoecologie en het vegetatie-onderzoek van Nederland
Volume1
Year1961
Issue2
Pages15-16
ISSN0017-2294
AbstractDryopteris linnaeana C. Chr., die bij ons in hoofdzaak gevonden wordt in het Gelderse-, Drentse-, Subcentreurope- en Krijtdistrict, en ook wel op enige plaatsen elders werd aangetroffen, b.v. op oude muren e.d. te Amsterdam en te Gouda, werd in 1956 door E. E. van der Voo (Woerden) gevonden op een knotwilg aan de Kooiplas ten Z.O. van Rhoon op het eiland IJsselmonde en in 1961 door W. J. Wolff (Leiden) eveneens op een knotwilg in een eendenkooi op de Visplaat in de Brabantse Biesbosch.
Het is zeker van belang om in het Haf- en Fluviatiele district op soortgelijke vindplaatsen eens naar deze soort uit te kijken. v. O. en R.
Document typearticle
Download paperpdf document http://www.repository.naturalis.nl/document/568110